Projekty školy

Projekty školy

Technology across generations

Projekt je financován prostřednictvím dánské nadace The Velux Foundations, část nákladů hradí Jihomoravský kraj.

Na přípravě projektu se významným způsobem podílela vyškovská firma BKR ČR.

Projektové cíle

 • zvýšit zájem o technické obory a řemesla
 • přiblížit techniku a řemeslné obory dětem a mládeži prostřednictvím atraktivních vzdělávacích programů
 • podpořit prestiž technického vzdělávání a výuky řemesel na naší škole
 • zvýšit kvalitu vzdělávání na naší škole

Projektové aktivity

 • vybudování dílny určené pro technické vzdělávací programy dětí a žáků MŠ, ZŠ a širší veřejnosti
 • nákup nejmodernějšího vybavení pro výuku
 • (CO2 laser, virtuální svářečka, moderní CNC stroje, 3D tiskárny, technické stavebnice apod.)
 • vybavení robotizovaného pracoviště, vybavení nových učeben automatizace a robotizace
 • odborné stáže žáků a pedagogů v zahraničních i tuzemských firmách
 • profesní a osobní rozvoj studentů a pedagogů
 • rozvoj spolupráce s firemním prostředím, přednášky odborníků z praxe

Délka trvání projektu