Svářečská škola

Svářečská škola

Nabídka Svářečské školy 

Nabízíme doškolení a přezkoušení svářečů dle norem ČSN, EN a ISO pro ocel, nerez a betonářskou ocel.

Naše bonusy:

 • Možnost zkrácení délky a snížení ceny kurzů dle zručnosti a předchozích zkušeností svářeče po dohodě určuje vedoucí svářečské školy a technolog svářečské školy
 • základní kurz zdarma pro žáky oboru strojní mechanik a instalatér; žákům jiných oborů nabízíme svářečský kurz za zvýhodněnou cenu
 • Zapůjčení učebnic po dobu kurzu
 • Zajištění ochranných prostředků (rukavice, kukly, brýle, ochranný oblek, kožená zástěra apod.

Kontaktní osoba: Vladimír Kroutilík
kroutilik@sos-vyskov.cz
tel.: 517 321 160, 602 672 724

Nabízíme následující kurzy a zkoušky:

 • EN 287 – 1 311 – Evropská zkouška plamenového svařování
 • EN 287 – 1 135 – Evropská zkouška svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou
 • EN 287 – 1 111 – Evropská zkouška svařování obalenou elektrodou
 • EN 287 – 1 141 – Evropská zkouška svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou
 • EN 13585 912 – Evropská zkouška pájení natvrdo
 • ZK 311 1.1 – Základní kurz plamenového svařování a řezání kyslíkem
 • ZK 135 1.1 – Základní kurz svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou
 • ZK 111 1.1 – Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou
 • ZK 141 1.1 – Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou
 • ZK 141 8 - Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou (vysoko legované autentické oceli)