Obory vzdělání

Obory vzdělání

Studuj obory, které mají budoucnost

Maturitní obory

Maturitní obor zaměřený na navrhování a konstruování mechanismů strojů, nástrojů a nářadí používaného ve strojírenské výrobě. Žáci si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů a naučí se používat měřicích přístrojů. Ve třetím ročníku probíhá výuka ve dvou zaměřeních: automatizace a roboty; CNC technologie obrábění, řezání a tváření materiálu.

Více o oboru

Maturitní obor zaměřený na navrhování, přípravu a realizaci staveb. Žáci se naučí číst a kreslit základní stavební výkresy, pracovat s technologickými podklady. Budou se orientovat ve vývoji architektonických slohů. Získají poznatky o stavbě a jejích částech, naučí se provádět geodetická měření. Žáci jsou schopni navrhovat konstrukce, vytvářet rozpočty a kalkulace staveb. Ve třetím ročníku probíhá výuka ve dvou zaměřeních: pasivní domy; design.

Více o oboru

Maturitní obor zaměřený na pěstování rostlin a chov zvířat. Žáci se naučí stanovovat a realizovat vhodné technologické postupy, provádět základní laboratorní rozbory půdy, vody, hnojiv a krmiv. Osvojí si údržbu a opravy zemědělské techniky, vyznají se v dokumentaci, ekonomice a daňové evidenci. Naučí se řídit motorová vozidla skupiny B a T. Obor je zaměřen na ekologii.

Více o oboru

Učební obory

Tříletý učební obor zaměřený na vnitřní rozvody vody a plynu, kanalizace a topení. Žáci se naučí opracovávat a spojovat různé materiály, např. svařováním, pájením, lisováním, závitovými spoji apod. Zvládnou číst technickou dokumentaci. Budou tvořit různé druhy rozvodů, připevňovat a izolovat potrubí, připojovat zařízení (kotle, baterie) a osazovat zařizovací předměty, jako jsou umyvadla, vany nebo sprchové kouty.

Více o oboru

Tříletý učební obor zaměřený na malířské, tapetářské, lakýrnické a natěračské práce. Žáci se naučí připravovat různé druhy podkladů, volit nátěrové hmoty a vhodný systém a techniky jejich nanášení. Osvojí si dekorativní malířské techniky a aplikaci tapet v interiéru a exteriéru. Naučí se provádět odborné lakýrnické a natěračské práce ve stavebnictví a strojírenství. Součástí přípravy je používání technické dokumentace, navrhování barevných řešení prostorů, vytváření rozpočtu.

Více o oboru

Tříletý učební obor zaměřený na stavební klempířské práce. Žáci se naučí ručně a strojně zpracovávat jemné plechy a profily, vyrábět klempířské výrobky, volit vhodné materiály a hmoty. Zvládnou montovat a opravovat výrobky a konstrukce, zhotovovat dílenské náčrty a provádět pomocné výpočty. Naučí se zhotovovat, montovat a udržovat prvky pro odvodnění střech, oplechování a lemování stavebních konstrukcí, kovové krytiny střech, opláštění tepelných izolací a potrubí.

Více o oboru

Tříletý učební obor zaměřený na provádění pokrývačských prací. Žáci se naučí zhotovovat podklad pod krytiny, montovat, opravovat a udržovat skládané střešní krytiny z různých materiálů. Osvojí si technologické a pracovní postupy pokrývačských prací. Zvládnou číst technickou dokumentaci a zhotovovat jednoduché výkresy pokrývačských konstrukcí.

Více o oboru

Tříletý učební obor zaměřený na betonářské a zednické práce na pozemních stavbách. Žáci se naučí betonovat svislé a vodorovné konstrukce, zdít zdivo z různých materiálů, provádět montované konstrukce stropů a schodišť. Zvládnou provádět povrchové úpravy zdiva omítkami a keramickými materiály, osazovat okna a dveře, zhotovovat tepelné izolace. Zvládnou číst technickou dokumentaci a zhotovovat jednoduché stavební výkresy.

Více o oboru

Tříletý učební obor zaměřený na elektroinstalace a rozvody elektrické energie. Žáci se naučí připojovat, opravovat a udržovat elektrické přístroje, stroje a zařízení. Provádějí elektrické instalace, instalují elektrická vedení a rozvody, připojují, kontrolují, zkoušejí a měří elektrospotřebiče, elektrické přístroje a součástky.

Více o oboru

Tříletý učební obor zaměřený na stroje. Žáci se naučí ručně nebo strojně zhotovovat součásti strojů, sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí. Osvojí si pájení, lepení a práci s mechanizovaným nářadím. Zvládnou stroje obsluhovat, udržovat, diagnostikovat jejich závady a opravovat je.

Více o oboru

Tříletý učební obor zaměřený na zpracování kovů a jiných materiálů. Žáci se naučí nastavovat, obsluhovat a udržovat základní druhy obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, číslicově řízené stroje – CNC obráběcí stroje apod.). Budou kontrolovat a měřit přesnost opracování obrobků, ošetřovat běžné pracovní nástroje.

Více o oboru

Tříletý učební obor zaměřený na skladování, expedici a prodej. Žáci se naučí připravovat zboží a materiál různého sortimentu k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem. Zvládnou odebírat a přijímat zboží nebo materiál, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky. Naučí se skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky.

Více o oboru

Nástavbové studium

Dvouletá nástavba zaměřená na činnosti spojené s řízením podniku. Žáci se naučí ovládat klávesnici všemi deseti, vyhotovovat dokumenty a pracovat s programovým vybavením používaným v profesní oblasti. Zvládnou zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování. Také se naučí zpracovávat daňová přiznání.

Více o oboru

Zkrácené studium

I přesto, že je instalatér potřeba v každé budově, na trhu práce je jich málo a je o ně obrovský zájem mezi firmami i domácnostmi. Po škole se tak staneš žádaným řemeslníkem. Uplatníš se v různých instalatérských firmách, specializovaných prodejnách nebo můžeš samostatně podnikat. Díky svářečskému průkazu, který získáš během školy, se můžeš stát i svářečem. O uplatnění a dobrý plat se bát nemusíš.

Více o oboru

Jako strojní mechanik budeš zabezpečovat chod, kontrolu a údržbu strojů ve strojírenství, ale také třeba ve zpracovatelském průmyslu, energetice, v dopravě nebo na stavbách. Díky svářečskému průkazu, který získáš během školy, se můžeš stát i svářečem a najít si skvěle placenou v práci v Česku i v zahraničí. Nechcej se zaměstnat nebo pracuj na sobě – svou budoucnost budeš mít pevně ve svých rukou.

Více o oboru

Obráběči kovů mají většinou domluvenou práci dřív, než ukončí studium. Uplatnění najdeš třeba ve výrobních a strojírenských firmách jako brusič kovů, frézař, operátor strojů nebo soustružník kovů. Budeš vyrábět součástky do aut, vlaků, pump, elektráren – nebo cokoliv si vybereš. Čekej, že se o tebe budou zaměstnavatelé přetahovat platem i benefity.

Více o oboru

Proč k nám na školu?

Videoprezentace školy

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Proč studovat u nás

  • Výborné uplatnění absolventů na trhu práce
  • Důraz na propojení teorie s praxí
  • Nadstandardní technické vybavení
  • Bohatá nabídka exkurzí a stáží
  • Rozšířená výuka technické angličtiny
  • Po získání výučního listu možnost pokračovat v maturitním oboru Podnikání na naší škole