Maturitní obory

Maturitní obory

Studuj obory, které mají budoucnost

Maturitní obory

Maturitní obor zaměřený na navrhování a konstruování mechanismů strojů, nástrojů a nářadí používaného ve strojírenské výrobě. Žáci si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů a naučí se používat měřicích přístrojů. Ve třetím ročníku probíhá výuka ve dvou zaměřeních: automatizace a roboty; CNC technologie obrábění, řezání a tváření materiálu.

Více o oboru

Maturitní obor zaměřený na navrhování, přípravu a realizaci staveb. Žáci se naučí číst a kreslit základní stavební výkresy, pracovat s technologickými podklady. Budou se orientovat ve vývoji architektonických slohů. Získají poznatky o stavbě a jejích částech, naučí se provádět geodetická měření. Žáci jsou schopni navrhovat konstrukce, vytvářet rozpočty a kalkulace staveb. Ve třetím ročníku probíhá výuka ve dvou zaměřeních: pasivní domy; design.

Více o oboru

Maturitní obor zaměřený na pěstování rostlin a chov zvířat. Žáci se naučí stanovovat a realizovat vhodné technologické postupy, provádět základní laboratorní rozbory půdy, vody, hnojiv a krmiv. Osvojí si údržbu a opravy zemědělské techniky, vyznají se v dokumentaci, ekonomice a daňové evidenci. Naučí se řídit motorová vozidla skupiny B a T. Obor je zaměřen na ekologii.

Více o oboru

Proč k nám na školu?

Videoprezentace školy

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Proč studovat u nás

  • Výborné uplatnění absolventů na trhu práce
  • Důraz na propojení teorie s praxí
  • Nadstandardní technické vybavení
  • Bohatá nabídka exkurzí a stáží
  • Rozšířená výuka technické angličtiny
  • Po získání výučního listu možnost pokračovat v maturitním oboru Podnikání na naší škole