Učební obory

Učební obory

Studuj obory, které mají budoucnost

Učební obory

Tříletý učební obor zaměřený na vnitřní rozvody vody a plynu, kanalizace a topení. Žáci se naučí opracovávat a spojovat různé materiály, např. svařováním, pájením, lisováním, závitovými spoji apod. Zvládnou číst technickou dokumentaci. Budou tvořit různé druhy rozvodů, připevňovat a izolovat potrubí, připojovat zařízení (kotle, baterie) a osazovat zařizovací předměty, jako jsou umyvadla, vany nebo sprchové kouty.

Více o oboru

Tříletý učební obor zaměřený na malířské, tapetářské, lakýrnické a natěračské práce. Žáci se naučí připravovat různé druhy podkladů, volit nátěrové hmoty a vhodný systém a techniky jejich nanášení. Osvojí si dekorativní malířské techniky a aplikaci tapet v interiéru a exteriéru. Naučí se provádět odborné lakýrnické a natěračské práce ve stavebnictví a strojírenství. Součástí přípravy je používání technické dokumentace, navrhování barevných řešení prostorů, vytváření rozpočtu.

Více o oboru

Tříletý učební obor zaměřený na stavební klempířské práce. Žáci se naučí ručně a strojně zpracovávat jemné plechy a profily, vyrábět klempířské výrobky, volit vhodné materiály a hmoty. Zvládnou montovat a opravovat výrobky a konstrukce, zhotovovat dílenské náčrty a provádět pomocné výpočty. Naučí se zhotovovat, montovat a udržovat prvky pro odvodnění střech, oplechování a lemování stavebních konstrukcí, kovové krytiny střech, opláštění tepelných izolací a potrubí.

Více o oboru

Tříletý učební obor zaměřený na provádění pokrývačských prací. Žáci se naučí zhotovovat podklad pod krytiny, montovat, opravovat a udržovat skládané střešní krytiny z různých materiálů. Osvojí si technologické a pracovní postupy pokrývačských prací. Zvládnou číst technickou dokumentaci a zhotovovat jednoduché výkresy pokrývačských konstrukcí.

Více o oboru

Tříletý učební obor zaměřený na betonářské a zednické práce na pozemních stavbách. Žáci se naučí betonovat svislé a vodorovné konstrukce, zdít zdivo z různých materiálů, provádět montované konstrukce stropů a schodišť. Zvládnou provádět povrchové úpravy zdiva omítkami a keramickými materiály, osazovat okna a dveře, zhotovovat tepelné izolace. Zvládnou číst technickou dokumentaci a zhotovovat jednoduché stavební výkresy.

Více o oboru

Tříletý učební obor zaměřený na elektroinstalace a rozvody elektrické energie. Žáci se naučí připojovat, opravovat a udržovat elektrické přístroje, stroje a zařízení. Provádějí elektrické instalace, instalují elektrická vedení a rozvody, připojují, kontrolují, zkoušejí a měří elektrospotřebiče, elektrické přístroje a součástky.

Více o oboru

Tříletý učební obor zaměřený na stroje. Žáci se naučí ručně nebo strojně zhotovovat součásti strojů, sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí. Osvojí si pájení, lepení a práci s mechanizovaným nářadím. Zvládnou stroje obsluhovat, udržovat, diagnostikovat jejich závady a opravovat je.

Více o oboru

Tříletý učební obor zaměřený na zpracování kovů a jiných materiálů. Žáci se naučí nastavovat, obsluhovat a udržovat základní druhy obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, číslicově řízené stroje – CNC obráběcí stroje apod.). Budou kontrolovat a měřit přesnost opracování obrobků, ošetřovat běžné pracovní nástroje.

Více o oboru

Tříletý učební obor zaměřený na skladování, expedici a prodej. Žáci se naučí připravovat zboží a materiál různého sortimentu k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem. Zvládnou odebírat a přijímat zboží nebo materiál, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky. Naučí se skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky.

Více o oboru

Proč k nám na školu?

Videoprezentace školy

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Proč studovat u nás

  • Výborné uplatnění absolventů na trhu práce
  • Důraz na propojení teorie s praxí
  • Nadstandardní technické vybavení
  • Bohatá nabídka exkurzí a stáží
  • Rozšířená výuka technické angličtiny
  • Po získání výučního listu možnost pokračovat v maturitním oboru Podnikání na naší škole