Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

https://www.prihlaskynastredni.cz/      - veškeré důležité a podrobné informace o přijímacím řízení


Přihláška ke vzdělávání
Zdravotní posudek
Hodnocení na vysvědčeních
Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou


VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (pro zobrazení rozklikněte) - 31. 1. 2024Důležité termíny:

Podání přihlášky v 1. kole přijímacího řízení: od 1. února do 20. února 2024.
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 15. května 2024 na webu školy, úřední desce a v informačním systému Cermatu.
Možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka: 9. a 10. května 2024 v době od 12.30 do 14.30 hodin.

Způsoby podání přihlášek:

 • On-line přes web www.dipsy.cz (ověřenou elektronickou identitou - Bankovní identita) - doporučujeme.
 • Ve škole - podáním výpisu vytištěného z online systému Cermatu.
 • Ve škole - podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Nově se na přihlášku uvádí 3 školy v závazném pořadí - prioritizace.

Na všechny obory (s výjimkou nástavbového studia) je potřeba
lékařské potvrzení 
o zdravotní způsobilosti studovat daný obor.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ):

JPZ konají uchazeči do čtyřletých maturitních oborů a do dvouletého nástavbového studia.
Termín pro 1. kolo JPZ je stanoven na: 12. a 15. dubna 2024.
Náhradní termíny JPZ: 29. a 30. dubna 2024
Organizaci 1. a 2. kola přijímacích zkoušek zajišťuje Cermat. Uchazeč dělá JZP v obou stanovených termínech na některé ze škol, na kterou se hlásí. Školy pro konání JPZ budou určeny Cermatem.
Uchazeči do tříletých učebních oborů jednotnou přijímací zkoušku nekonají.

Informace pro uchazeče z Ukrajiny s vízem dočasné ochrany:

https://cizinci.npi.cz/opatreni-obecne-povahy-prijimaci-rizeni-na-ss-pro-skolni-rok-2024-2025-vydano/

 K přihlášce doložte:

 • Doklady o předchozím vzdělání – poslední dva ročníky základní školy, kdy uchazeč plnil povinnou školní docházku (vzdělání v ČR potvrdí základní škola na přihlášce, ověřené kopie vysvědčení nebo čestné prohlášení o výsledcích ze školy v Ukrajině).
 • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a o ukrajinskou verzi matematiky přímo v tiskopise přihlášky, v kolonce Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další nebo přiložte samostatný dokument. (Žádám o prominutí zkoušky z českého jazyka a o konání písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.)
 • Doklad o dočasné ochraně (prostá kopie).

Tabulka povolených výkonů (počtu přijímaných žáků)                                                      pro školní rok 2024/2025

Kód oboruNázev oboruDélka studiaForma studiaVýkony 2024/2025
Studijní obory
23-41-M/01Strojírenství4DE30
41-41-M/01Agropodnikání4DE30
36-47-M/01Stavebnictví4DE30
64-41-L/51Podnikání2DENA30
Učební obory
36-52-H/01Instalatér3DE36
36-67-H/01Zedník3DE12
26-51-H/01Elektrikář3DE24
23-51-H/01Strojní mechanik3DE30
23-56-H/01Obráběč kovů3DE30
66-53-H/01Operátor skladování3DE30

Informace a podmínky pro žáky školyProč k nám na školu?

Videoprezentace školy

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Proč studovat u nás

 • Výborné uplatnění absolventů na trhu práce
 • Důraz na propojení teorie s praxí
 • Nadstandardní technické vybavení
 • Bohatá nabídka exkurzí a stáží
 • Rozšířená výuka technické angličtiny
 • Po získání výučního listu možnost pokračovat v maturitním oboru Podnikání na naší škole