Historie školy

Historie školy

Historie školy

Nové učiliště OSP bylo slavnostně otevřeno a předáno do užívání 30. srpna 1968. Výstavba moderní budovy, v níž se nacházely učebny, internát a dílny pro 250 učňů, byla zahájena již v červenci 1966. Samotná budova odborného učiliště patřila toho času mezi nejmodernější nejen v okresním městě, ale i v celé republice. Škola vychovávala mladé odborníky jak pro potřeby OSP Vyškov, tak také pro potřeby mnohých stavebních podniků a průmyslových závodů Jihomoravského kraje a také části Slovenské republiky. 

Časem se působnost tohoto zařízení rozšířila. Odborné učiliště OSP bylo povýšeno na Střední odborné učiliště stavební Vyškov. V osmdesátých letech zde byla otevřena střední škola pro pracující.

V devadesátých letech minulého století bylo u nás střední vzdělávání na vrcholu rozvoje. Kapacita učebních oborů byla plně naplněna učni z celé Moravy a z části Čech, což si vyžádalo uvažovat o výstavbě nového domova mládeže. Bohužel, ještě před dokončením stavby došlo k oddělení SOU stavebního od OSP - k tzv. delimitaci. Škola začala poskytovat výuku ve studijních oborech a stala se od roku 2002 Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm stavebním.

V rámci optimalizace SŠ v roce 2004 došlo ke sloučení SPŠ a SOU stavebního, Sochorova 15 se SPŠ a SOU Vyškov, Brněnská 17. Vznikla tak nynější Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Vyškov, Sochorova 15 (v pozdějších letech došlo pouze k úpravě názvu na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace).

Brožura vydaná k 50. výročí školy v roce 2018

Organizační schéma subjektů škol a jejich ředitelůHistorie v obrazech