Nabídka pro ZŠ

Nabídka pro ZŠ

V rámci nového projektu TAG zaměřeného na rozvoj technického vzdělávání a výchovy nabízíme polytechnické programy pro žáky ZŠ.

Základním školám nabízíme:

  • možnost realizace tematických okruhů RVP Člověk a svět práce (práce s technickými materiály, design a konstruování, provoz a údržba domácnosti a svět práce)
  • technickou zábavu s přesahem do fyziky, matematiky a výtvarné výchovy
  • zážitkovou pedagogiku s využitím moderních technologií: 3D brýle, virtuální svářečky, gravírovací laser, robot apod.
  • příležitost vyniknout technicky a manuálně nadaným žákům (soutěže, kvízy)
  • podněty pro žáky, kteří se rozhodují o své profesní orientaci 

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.