Školní jídelna

Školní jídelna

Odhlášení obědů!!!

V případě závažných důvodů, např. nemoci, lze odhlásit oběd daný den ráno nejpozději do 7.30 hodin pouze prostřednictvím telefonního čísla 517 344 101 nebo 517 325 834 (ZŠ Nádražní 5, Vyškov). Je NUTNÉ nahlásit jméno a příjmení strávníka, školu a oběd, který má být odhlášen (oběd č. 1, nebo oběd č. 2).


Jídelníček

Aktuální jídelníček naleznete na stránkách iCanteen.


Přihláška ke stravování

Každý žák stravující se ve školní jídelně-výdejně MUSÍ mít odevzdanou přihlášku ke stravování (Zápisní lístek). Přihláška ke stravování je platná vždy na jeden školní rok!

Přihláška ke stravování (Zápisní lístek) na školní rok 2023/2024 ke stažení zde (oboustranný tisk!) 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdávejte na EÚ na pokladně školy, kde také obdržíte přihlašovací údaje do systému pro objednávání stravy.

Na přihlášce jsou uvedené nejdůležitější informace týkající se stravování. Prosíme všechny rodiče/žáky, aby se seznámili i s Provozním řádem školní jídelny-výdejny (viz níže).