Proč studovat u nás

Proč studovat u násProč studovat u nás?

Jsme tradičním poskytovatelem vzdělání v technických oborech. Nabízíme vzdělání všem, kteří mají blízký vztah k technice, zajímají se o moderní technologie výroby a všem, kterým záleží na jejich budoucím pracovním uplatnění. Technické vzdělání má budoucnost a my jsme připraveni Vám ho poskytnout.

Pro výuku našich oborů máme nadstandardní technické vybavení (CNC soustruhy, frézky, 3D tiskárny, 3D skenery, nejmodernější technologie pro zpracování plechu - řezání materiálu laserem, vodním paprskem, ohraňovací lis).

 • V roce 2018 byla v prostorách školy otevřena moderní víceúčelová hala vybavená CNC stroji.
 • Každý učební obor má vlastní dílnu.
 • Spolupracujeme s regionálními firmami, aby námi nabízené vzdělávání odpovídalo současnému vývoji v jednotlivých oborech.
 • Nezapomínáme ani na sportovní vyžití našich žáků v podobě nově vybudovaného víceúčelového hřiště pro míčové hry.
 • Výuku zpestřujeme exkurzemi, turistickými a lyžařskými kurzy, kulturními, společenskými a sportovními akcemi.
 • Úspěchy studentů na tuzemských a mezinárodních soutěžích odráží kvalitu výuky a zručnost našich studentů.
 • Ke studijním a volnočasovým aktivitám je žákům k dispozici nová školní knihovna.
 • Žáci i pedagogové se mohou pohodlně stravovat v nové školní jídelně, kde je k dispozici nabídka ze dvou jídel.

Benefity jednotlivých oborů

 • Studenti oboru Agropodnikání mají možnost bezplatně získat řidičský průkaz na osobní automobil a na traktor, hradí si pouze závěrečnou zkoušku.
 • Žákům všech učebních oborů poskytujeme na začátku studia pracovní oděv a obuv zdarma.
 • Žáci oboru Operátor skladování získávají oprávnění k obsluze vysokozdvižného vozíku, ostatní žáci mají možnost získat oprávnění za zvýhodněnou cenu.
 • Žáci oborů Instalatér a Strojní mechanik získají v rámci výuky osvědčení a svařovací průkaz (žáci ostatních oborů s 50% slevou).
 • Žáci oborů Klempíř, Pokrývač a Zedník mají možnost získat motivační stipendium od Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 • Možnost získání firemních stipendií u všech učebních oborů.
 • V rámci praktického vyučování mají žáci učebních oborů možnost získávat po celou dobu studia odměny za produktivní práci.
 • Nabízíme možnost získání dalšího výučního listu po roce studia.

Výuka probíhá v moderních učebnách

Výuka probíhá v moderních učebnách

Učebna měření

Každý učební obor má vlastní dílnu

Spolupracujeme s regionálními firmami

Obráběcí dílna

Máme moderní víceučelovou halu vybavenou moderními cnc stroji

Máme vypracované vlastní učební texty

Nezapomínáme ani na sportovní vyžití našich studentů


Proč k nám na školu?

Videoprezentace školy

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Proč studovat u nás

 • Výborné uplatnění absolventů na trhu práce
 • Důraz na propojení teorie s praxí
 • Nadstandardní technické vybavení
 • Bohatá nabídka exkurzí a stáží
 • Rozšířená výuka technické angličtiny
 • Po získání výučního listu možnost pokračovat v maturitním oboru Podnikání na naší škole