Nástavbové studium

Nástavbové studium

Studuj obory, které mají budoucnost

Nástavbové studium

Dvouletá nástavba zaměřená na činnosti spojené s řízením podniku. Žáci se naučí ovládat klávesnici všemi deseti, vyhotovovat dokumenty a pracovat s programovým vybavením používaným v profesní oblasti. Zvládnou zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování. Také se naučí zpracovávat daňová přiznání.

Více o oboru

Proč k nám na školu?

Videoprezentace školy

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Proč studovat u nás

  • Výborné uplatnění absolventů na trhu práce
  • Důraz na propojení teorie s praxí
  • Nadstandardní technické vybavení
  • Bohatá nabídka exkurzí a stáží
  • Rozšířená výuka technické angličtiny
  • Po získání výučního listu možnost pokračovat v maturitním oboru Podnikání na naší škole