Obory vzdělání

Obory vzdělání

Podnikání

Nástavbové studium: 64-41-L/51

Dvouleté denní nástavbové studium pro nejlepší absolventy tříletých učebních oborů.

Obor je určen pro absolventy všech tříletých učebních oborů a umožňuje jim získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

V průběhu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky.

Je tento obor pro tebe?

Výuční list máš v kapse, ale ze školy se ti ještě nechce? Chceš se dostat na lepší pozice v oboru? Bavilo by tě rozjet vlastní podnikání? Dodělej si maturitu na nástavbě! Získáš základy ekonomie, účetnictví, marketingu a managementu. Seznámíš se také s legislativu potřebnou k řízení a správě podniku.

Jaké budeš mít uplatnění?

S maturitou se máš především šanci dostat na lepší pozice v oboru, ve kterém ses vyučil/a. Uplatníš se také na administrativních pozicích jako je ekonom, účetní, referent státní správy nebo pracovník banky. Láká tě založit si vlastní firmu? Studovat na vysoké? Možností je spoustu a je jen na tobě, jakým směrem se vydáš.

Proč si zvolit nástavbové studium Podnikání?

• S maturitou se můžeš posunout na lepší pozice v oboru. Otevře se ti také možnost studovat na vysoké.
• Seznámíš se se všemi činnostmi, které jsou spojeny s řízením podniku.
• Naučíš se pracovat v týmu, řídit kolektiv pracovníků a řešit problémové situace.
• Bez problému zvládneš vést obchodní jednání.
• Získáš základy psychologie, které se ti budou hodit při práci s lidmi.
• Po maturitě dokážeš založit a vést firmu. Můžeš podnikat v oboru, ve kterém ses vyučil/a.

Proč k nám na školu?

Videoprezentace školy

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Proč studovat u nás

  • Výborné uplatnění absolventů na trhu práce
  • Důraz na propojení teorie s praxí
  • Nadstandardní technické vybavení
  • Bohatá nabídka exkurzí a stáží
  • Rozšířená výuka technické angličtiny
  • Po získání výučního listu možnost pokračovat v maturitním oboru Podnikání na naší škole

Máte dotazy? Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů.