Ukončené projekty

Ukončené projekty

PolyGram

PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Projekt KaPoDaV

Projekt KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Přehled dříve ukončených projektů

Archív ukončených projektů