Projekty školy

Projekty školy

PolyGram

PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358