Naši absolventi

Naši absolventi

Václav Procházka

Student Mendelovy univerzity v Brně
Rok absolvování: 2020, Obor: Strojírenství

Václav Procházka

Co zásadního Vám naše škola přinesla do profesního života?

Především seznámení se strojírenstvím a vytvoření širokého přehledu v daném oboru. 

Který z předmětů Vás nejvíce bavil a proč? 

Takových předmětů bylo opravdu mnoho, přesto alespoň některé uvedu: Stavba a provoz strojů, Elektrotechnika, Anglický jazyk, Programování CNC strojů, Konstrukce počítačem. 

Kam vedly Vaše další kroky po ukončení studia?

Po maturitě jsem se rozhodl pokračovat ve studiu strojírenství na FT UTB ve Zlíně, odtud jsem před dokončením prvního semestru přestoupil na pomaturitní studium angličtiny na jazykovou školu ILC v Brně. Tam jsem úspěšně složil jazykovou zkoušku Cambridge a nakonec jsem se vrátil ke studiu na VŠ s názvem Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na Mendelově univerzitě.

Co Vás na stávajícím studiu nejvíce baví? 

Na studiu mě baví to, že získávám pořád nové a nové informace v oboru, který jsem nikdy nečekal, že mě bude tak moc bavit. Stále zde využívám mnohé znalosti a podklady z průběhu mého studia na SŠ.

Z jakého důvodu má podle Vás smysl studovat technický obor?

Studiem technického oboru získáte především velkou jistotu na trhu práce, kde se můžete uplatnit ve svém zaměření, příbuzném či například ve zcela jiném odvětví. Po šikovných lidech je a především vždy bude velká poptávka.  

Jaká je podle Vás perspektiva absolventa naší školy z pohledu praxe? 

Škola Vás naučí základy, na které je poté velmi jednoduché dále navázat v praxi, kde je dále rozvinete a prohloubíte. Neomezí vás ale ani v případném dalším studiu na VŠ, protože získáte vše potřebné na rozvíjení vašich znalostí a kvalifikace.