Naši absolventi

Naši absolventi

Pavel Vondra

Programátor a obsluha CNC strojů, Lear Corporation
Rok absolvování: 2011, Obor: Obráběč kovů se zaměřením na CNC stroje

Pavel Vondra

Co zásadního Vám naše škola přinesla do profesního života?

Tak určitě přehled o strojích, co je to frézka, soustruh, bruska apod. a vím, jaký nástroj na co použít. Naučil jsem se číst a vytvářet výkresovou dokumentaci, což je v oboru nezbytné. Naučil jsem se pracovní výrobní postupy, jak by měly po sobě operace následovat, a také používat měřidla. Umím se orientovat v materiálech, a tak vím, jaký materiál na výrobek zvolit apod. Umím obsluhovat obráběcí stroje, základy programování a obsluhy CNC strojů.

 Který z předmětů Vás nejvíce bavil a proč?

Nejvíce mě určitě bavila praxe. Konečně jsem viděl všechny ty stroje a nástroje na vlastní oči, nejen na papíře. Naučil jsem se s nimi pracovat, vytvářel reálné výrobky, mohl jsem si vyzkoušet a zjišťovat, co všechno se dá na CNC nebo klasických strojích vytvořit.

Kam vedly Vaše další kroky po ukončení studia?

Ve třetím ročníku byli u nás na škole zástupci firmy JKZ Bučovice. Dostal jsem od nich pracovní nabídku na pozici obsluha CNC strojů, kterou jsem přijal.  Dostal jsem se k velkým výrobkům od 500 kg až po kusy, které měly i 20 tun a stály miliony korun. Obsluhoval jsem 7 osé obráběcí centrum, mým úkolem bylo chystání nástrojů, upínání obrobků a následná výroba podle programu a výrobního protokolu od programátora, odladění nástrojů a dodržení tolerancí z výkresové dokumentace.  

Po pěti letech práce u této firmy jsem jel na zkušenou do Anglie. Snažil jsem se sehnat práci v oboru, což se mi bohužel nepodařilo, tak jsem pracoval ve skladu s oblečením. Zjistil jsem, že Anglie není místo, kde bych chtěl žít a po dvou letech jsem se vrátil zpět do ČR.

Díky praxi z prvního zaměstnání jsem po návratu neměl problém najít si slušnou práci. Nastoupil jsem do firmy Lear Corporation, kde pracuji dodnes jako programátor a obsluha CNC 5tiosého obráběcího centra.

Čemu se nyní profesně věnujete a jaké hlavní činnosti Vaše stávající práce obnáší? 

Mojí současnou prací je kompletní výroba zakázky na CNC. Dostanu od konstruktéra 3D model s výkresovou dokumentací a já musím vymyslet pracovní postup, jaké použít nástroje, vytvořit program v CAD systému a pak výrobek vyrobit, případně nachystat pro další operace, když je potřeba např. broušení či EMD obrábění.

Co Vás na této práci nejvíce baví?

Baví mě, že to není stereotyp. Není to, že bych stál celý den jenom u stroje, nebo jen za počítačem. Děláme kusovou výrobu, pořád se vyrábí něco jiného. Při výrobě mám volnou ruku, můžu si vyzkoušet nové technologie a výrobky, které dělám, jsou čistě pro naši firmu, takže pak i vidím, jak pracuje něco, co jsem vytvořil a k čemu to vlastně je – což je ideální stav.

Z jakého důvodu má smysl studovat technický obor?

Lidé s technickým vzděláním jsou stále potřeba a vždycky si najdou uplatnění. Těch šikovných je velký nedostatek. Navíc, technické profese jsou právě díky tomuto nedostatku slušně placené.

Jaká je podle Vás perspektiva absolventa naší školy z pohledu praxe?

Tak určitě je to dobrá příprava pro budoucí zaměstnání v oboru. Řekl bych, že škola jde s dobou a absolventi nebudou mít problém najít uplatnění ve svém oboru. Stejně, jako to bylo u mě.