Naši absolventi

Naši absolventi

Ing. Martin Bačovský

Stavbyvedoucí ve firmě Trasko, a.s.
Rok absolvování: 2009, Obor: Stavebnictví

Ing. Martin Bačovský

Jak vzpomínáte na roky strávené na SOŠ a SOU Vyškov?
Na roky strávené na střední škole vzpomínám velmi rád. Navázal jsem zde několik přátelství, která trvají dodnes a získal jsem nespočet zážitků a zkušeností. Rád vzpomínám i na učitele, kteří nám byli při studiu velkou oporou.


Co zásadního Vám naše škola přinesla do profesního života?
Třpělivost a pečlivost. Na škole je technické kreslení, kterým jsem si zdokonalil technické písmo a rýsování od ruky.
Dále jsem získal všeobecný rozhled v oboru stavebnictví, na který jsem navazoval při dalším studiu.


Který z předmětů Vás nejvíce bavil a proč?
Pozemní stavitelství – hlavní obor studia. Dozvěděli jsme se spousty zajímavých odborných věcí od zakládání staveb až po konstrukce střech.


Kam vedly Vaše další kroky po ukončení studia?
Po ukončení studia na střední škole jsem šel studovat na VUT v Brně, obor Pozemní stavitelství. Při studiu jsem rýsoval brigádně v projekční kanceláři. Po absolvování vysoké školy jsem se chtěl zaměřit na realizaci staveb a získal jsem místo stavbyvedoucího ve firmě TRASKO, a.s.


Čemu se nyní profesně věnujete?
Nyní se věnuji realizaci staveb a jsem zaměstnán jako stavbyvedoucí. Mám na starosti své zakázky. Realizujeme od novostaveb RD přes rekonstrukce až po demolice objektů. Starám se o to, aby zkreslené dílo na papíře bylo bezpečně, funkčně a ekonomicky zrealizováno.


Z jakého důvodu má smysl studovat technický obor? 
V tomto oboru vidím obrovský potenciál. Práce ve stavebním odvětví mi dává smysl a jsem velmi rád, že jsem se v životě dal touto cestou.