Aktuality

Aktuality

STUDENTI NAVŠTÍVILI ČISTIČKU ODPADNÍCH VOD

25. 3. 2024|Exkurze

Ve čtvrtek 21. 3. byli studenti 2. ročníku oboru Agropodnikání na exkurzi ve vyškovské městské čistírně odpadních vod. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu, která je doplněna o tzv. plynové hospodářství v anaerobních reaktorech, kde dochází ke spalování bioplynu, který vzniká při rozkladu kalů. Vzniklé teplo je využíváno pro vytápění administrativních budov.

Studenti oboru Agropodnikání na exkurzi ČOV Vyškov
Studenti oboru Agropodnikání na exkurzi ČOV Vyškov

Studenti se dozvěděli, že se znečištěná voda na přítoku do ČOV v mechanické části čištění zbavuje hrubých nečistot (hrubé česle, následně jemnější kousky na jemných česlech). Zachycené nečistoty jako papír, plast, vlhčené ubrousky, větve, listí apod. se shromažďují v kontejneru, který se vyváží na skládku odpadů. Následuje jedna primární usazovací nádrž, která slouží k usazení primárního kalu a povrchových nečistot, které plavou na hladině.

Další fáze čištění je biologická. Ta je zajištěna skupinou dalších nádrží, do kterých se postupně aplikují speciální bakterie a chemické látky (síran železitý) včetně provádění aktivního provzdušňování kyslíkem, kdy výsledkem všech těchto činností dohromady je rozklad fosforu a amoniakálních nečistot. Na závěr biologického čištění dochází k vysrážení znečištění do koagulantů, které se následně zase usazují v dosazovacích nádržích, kde se opět oddělí od již čisté vody konečný kal, obsahující zbytky znečištění. Kaly, které nejsou zplyňovány se zbaví přebytečné vody a předávají se oprávněným osobám k výrobě kompostu nebo k aplikaci na zemědělskou půdu, to vše až po pravidelné kontrole obsahu nečistot v kalech (těžké kovy, choroboplodné zárodky apod.).

Exkurze byla pro studenty velmi zajímavá. Dozvěděli se, kolik práce a technických zařízení je potřeba k zajištění, aby nám v řekách tekla čistá voda a že vyčistit vodu, kterou denně doma používají není vůbec jednoduché.   

Mgr. Alena Špičáková

 

Fotogalerie