Aktuality

Aktuality

SOUTĚŽ FIRMY LEAR CORPORATION

9. 4. 2024|Soutěže

INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLY

LEAR - soutěž
LEAR - soutěž

Firma Lear Corporation Czech Republic s.r.o., výrobní závod Vyškov, připravila pro žáky naší školy soutěž o hodnotné finanční ceny (viz článek z 13. 3. 2024).

Podmínky soutěže:
- do 17. 5. 2024 odevzdají soutěžící žáci (jednotlivci nebo dvoučlenné týmy) svůj vlastnoručně vyrobený soutěžní výrobek a výkres Ing. Halákovi (kontaktní osoba soutěže za SŠP Vyškov). Výrobky budou následně předány hodnotící komisi složené z pracovníků firmy Lear Corporation.
- soutěžním výrobkem je upomínkový (reklamní) předmět odkazující na firmu Lear o velikosti cca do 100x100 mm. Žáci měli možnost se s prostředím firmy seznámit při exkurzích ve dnech 21. a 27. 3. 2024. Materiál na výrobu jednotlivých předmětů hradí naše škola. Žádám pedagogy teoretických předmětů i odborného výcviku, aby byli žákům nápomocni v případě potřeby odbornou radou.
- vyhlášení výsledků soutěže a slavnostní předání cen vítězům (1. místo 10 000 Kč; 2. místo 7 000 Kč; 3. místo 3 000 Kč) se uskuteční do 14. 6. 2024.

Přeji všem účastníkům soutěže hodně úspěchů.

RNDr. Petr Hájek, ředitel školy

Kontakt:
Ing. Petr Halák
úsek odborné přípravy
tel.: 724 692 976