Aktuality

Aktuality

CENA JANA HONA

18. 11. 2022|Informační sdělení

Dne 16. listopadu 2022 se v obřadní síni města Vyškova předávaly Ceny Jana Hona za rok 2022. Tato cena je vyhlašována komunitní nadací Tři brány a je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost nebo za prokázanou osobní statečnost a obětavost ve prospěch jiných.

Ocenění žáci
Ocenění žáci

Štěpán Sychra, student učebního oboru instalatér, získal tuto cenu za výborný prospěch a řemeslnou zručnost a také za svůj osobitý přístup k přírodě. V budoucnu se chce věnovat obnově přirozeného přírodního prostředí a šetrnému začlenění chovu dobytka, obnově remízků, sadů a pěstování ovoce a zemědělských plodin.
Svůj volný čas věnuje práci s mládeží, děti vede k lásce k přírodě a rovnému jednání a svým chováním jim jde příkladem. 

Gratulujeme!