Aktuality

Aktuality

CENA JANA HONA

16. 11. 2023|Informační sdělení

Dne 15. listopadu 2023 se uskutečnilo vyhlášení laureátů Ceny Jana Hona 2023. Tuto cenu uděluje komunitní nadace Tři brány ve spolupráci s městem Vyškov od roku 2005.

Pavel Vévoda s ředitelem školy RNDr. Petrem Hájkem a třídním učitelem Ing. Michalem Doleželem
Pavel Vévoda s ředitelem školy RNDr. Petrem Hájkem a třídním učitelem Ing. Michalem Doleželem

Ocenění je určeno mladým lidem ve věku 15 až 25 let, kteří vynikají mezi svými spolužáky a vrstevníky něčím mimořádným. Ať už uměleckým či sportovním talentem, úspěchy ve vědě, studiu nebo mimoškolní činnosti, nebo nezištnou prací pro druhé.
V letošní nominaci na tuto cenu opět nechyběl žák naší školy. Byl jím Pavel Vévoda, student druhého ročníku studijního oboru Strojírenství. Jeho studijní výsledky, účast ve školním raketovém týmu VYsocho 15, kde musím vyzdvihnout jeho konstrukční řešení pro umístění syrového vejce, reprezentace naší školy v přespolním běhu a skoku dalekém a také jeho záliba v plastikovém modelářství mu přinesli zisk této ceny.
Pavlovi k získání této výjimečné ceny moc gratulujeme.
Ing. Michal Doležel


Fotogalerie