Aktuality

Aktuality

ŘEDITELSKÉ VOLNO DNE 16. 5. 2024

3. 5. 2024|Informační sdělení

Ředitel školy vyhlašuje na čtvrtek 16. května 2024 ředitelské volno stanovené v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.

16. května 2024
16. května 2024